YM品牌|YM FACTORY 畫筆系列

  • $1.04
    Unit price per 


YM FACTORY 尼龍毛筆系列一套 6支加送1支,只限首批預訂,總共七支

圖入面係5支因為有支3號面相筆未整好

第二批起都唔會有得送只限第一批訂既先有

貂毛系列180蚊三支最後少量  

多謝大家

可以即時出貨 

 

一套七支

1)斜平筆

2)平筆0號

3)平1號

4)面相0號

5)面相1號

6)面相3號

7)隱藏筆加送一支

所有筆暫不支援單買隱藏筆過左訂購會單賣。

所有圖同最後成品可能有少系出入(頭盔mode)

因為支平0號都會改少少到最後樣辦會再出post同圖